14   30. Pregunta MIR Dermatología
58   Que et sembla la nostre proposta
10   Múltiple selecció taulas
15   Votació varies respostes
33   Votació una sola resposta