58   Que et sembla la nostre proposta
33   Votació una sola resposta
15   Votació varies respostes
14   30. Pregunta MIR Dermatología
10   Múltiple selecció taulas